08 ( e premte) Qershor 2012

Arritem ne perfundim te vitit shkollor duke kaluar pengesat e shumta gjate keti viti.

shpresoj qe te kemi fituar dituri te reja rreth shkences e ne vecanti FIZIKES.
Vlersimi eshte njera nga shtyllat me problematike qe mesimdhenie.
Shoqeria jone eshte faktori me dominant ne vleresim dhe shpresoj te mos jet i demtuar asnje nxenes.

Kam nje respekt te vecant per nxenesit qe me te vertet gjate gjithe vitit kane treguar interesim dhe kan dhene maksimumin nga vetja e tyre.

Advertisements

Komentet te 08 ( e premte) Qershor 2012 Janë të Mbyllura

Vënë nën NOTA, QELLIMI, VLERSIMI

REZULTAT

Me date 04.06.2012 ne ora 16:00 rezultat nga testimi. vlersimi. per nx e vitit II-1,2,3

Komentet te REZULTAT Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

TESTET E MATURES SHTETERORE

https://www.facebook.com/maturamk?sk=app_4949752878

Komentet te TESTET E MATURES SHTETERORE Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

TEST NGA FIZIKA (BIOFIZIKA) viti i II

Komentet te TEST NGA FIZIKA (BIOFIZIKA) viti i II Janë të Mbyllura

Vënë nën NOTA, VLERSIMI

Trego veteveten…

Punen e sotme mos e ler per neser.
Nuk shkon puna me hater.
Cdo fillim ka fund.
Behu Zoti i vetes.
Sherbetor mbetet sherbetor.
Padituria eshte porte hekuri.

Komentet te Trego veteveten… Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

Ore per te perfundura procesin e vleresimit

E shtune  02.06.2012 ne SHMK DRITA

Per te gjithe nxenesit e viti II- 1,2,3 ( nxenesit qe kane nevoje per te arritur nje nivel mesatar dhe ato qe duan te marrin vlersim maksimal)

orari eshte si vijon:
09:00-10:15    per nxenesit qe kane noten minimale (1) per arritjen ne mjaftueshem (2)
10:30-11:15   per nxenesit qe kane noten mjaftueshem (2) per arritje ne  mire(3)

11:30-12:15 per nxenesit qe kane noten mire(3), sh.mire(4)  ne arritje te shkelqyeshem.

Komentet te Ore per te perfundura procesin e vleresimit Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

TEST –

Ne 30.05.2012 test i cili do permbaj 3 Kapituj e fundit. vetem teori. II-1,2,3

Komentet te TEST – Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

DETYRA NGA FIZIKA II-3

1. Trupi bën lëkundje harmonike me frekuencë 18s-1 dhe amplitudë 0,00008km. Pas sa kohe faza e lëkundjeve do të bëhet , nëse faza fillestare është zero.Sa është shpejtesia dhe nxitimi në atë çast?

2. Lavjerresi matematik, me gjatesi 792,7cm kreu 100 lekundje te plota per 0,00103ditë. Sa eshte nxitimi i renies se lire ne vendin ku u krye eksperimenti?

3. Grimca me mase 3g lekundet me frekuence 30Hz. Sa eshte energjia kinetike maksimale, kueficienti I forces, faza e lëkundjes e grimces nese ajo lekundet me amplitude 30,15mm?

4. Nje trup i varur ne spirale elastike ben lekundje harmonike me frekuence prej 23,22Hz dhe me amplitude prej 20,21mm. Te shkruhet barazimi per elengacion te lekundjeve dhe sa eshte elengacioni ne momentin e kohes prej 0,00531min. Te llogaritet frekuneca këndore?

5. Trupi i sistemit lekundes me mase prej 1kg lekundet me amplitude prej 20,5cm dhe me periode prej 1,656s . Te percaktohet forca maksimale, energjia, nxitimi qe veprojn ne trup ?

6. Lavjerresi suste me sfere celiku me mase 201g, kryen lekundje te detyruara nen veprimin e nje elektromotori. Sa duhet të jetë perioda dhe energjia gjate rrotullimit nese kueficienti i elasticitetit të sustes eshte 64N/m

Komentet te DETYRA NGA FIZIKA II-3 Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

Teoria e Borit për atomin e hidrogjenit

http://www.walter-fendt.de/ph14al/bohrh_al.htm

Komentet te Teoria e Borit për atomin e hidrogjenit Janë të Mbyllura

Vënë nën VLERSIMI

TEST

Komentet te TEST Janë të Mbyllura

Vënë nën NOTA